Sygdom er IKKE et personligt fænomen 

Sygdom er IKKE et personligt fænomen

af | maj 14, 2020 | Børn, Familieopstillinger /systemiske opstillinger, Fertilitet Barnløshed

Sygdom og symptomer kan ikke altid reduceres til at dreje sig om kun én person. Og mange mennesker opnår først sand helbredelse, når vi ser sygdommen i et bredere perspektiv fx ved at se på hvilken opgave sygdommen eller symptomet løser for famiiesystemet eller organisationen. 

Det kan dreje sig om angst, migræne, hovedpine, rygproblemer, knæproblemer, depresion, ADHD, barnløshed og meget andet som ikke har en specifik diagnose.

Det er nyt for de fleste at børn påtager sig opgaver for familien, at de gør det uden at vide det, ud af loyalitet, og at disse opgaver kan vise sig hos børnene som kroniske eller uforklarlige symptomer. Sygdomme der bare ikke vil gå væk med anden form for behandling – og som ikke har nogen umiddelbar årsag.

Jeg har selv haft dette tæt inde på livet med min datters angst og spiseproblemer som 9 årig, og hendes uafbrudte hovedpine som 12 årig.

 

Barnet påtager sig ubevidst ukendte opgaver

Det drejer sig om opgaver, som de fleste af os end ikke aner eksisterer. Opgaver, så som at være den, der bær familiehemmeligheden (tabuet/ det glemte) eller som bær farfars store skyldsbyrde over at have fået skylden for 2 mindre søskendes drukneulykke. Eller andre ‘rester’ fra traumer og ubehagelige begivenheder, som har fundet sted i andre familiemedlemmers liv. Begivenheder, som de tidligere ankomne familiemedlemmer ikke selv har magtet at forblive nærværende i eller få bearbejdet.

Børn – og vi er i den sammenhængen alle sammen børn – bær de opgaver som de tidligere ankomne (ældre søskende, forældre og tidligere generationer) ikke selv formåede eller formår at bære. På den måde stabiliserer systemet sig selv – men altså på de mindstes / sidst ankomnes bekostning.

Og ved børnene så at de gør det? Nej, det hele foregår i det skjulte og er helt automatisk og ubevidst. Men vi kan få kendskab til det med familieopstillinger og systemiske opstillinger,

 

Kroniske sygdomme og uforklarlige symptomer

Mange mennesker med kroniske eller uforklarlige sygdomme bliver først endeligt helbredt, når deres symptom sættes ind i en familiesystemisk sammenhægen. Når vi forstår hvad der er sket og forløser årsagen ved roden – altså der hvor den oprindeligt er opstået. Når vi finder roden kan vi også finde ud af hvordan vi skal ændre attitude og adfærd for at symptomet og sygdommen ikke længere er nødvendig i familiesystemet. 

 

Sygdomme i organisationerne

Og – by the way – medarbejdere bær også for organisationerne, tidligere ankomne og cheferne. Derfor kan problemer på jobbet, symptomer, stresssygemeldinger og stressforebyggelse også behandles med systemiske opstillinger.

Jeg faciliterer disse processer enten individuelt dig og mig (eller dit barn, dig og mig) – eller på hold fx i Livsboost udviklingsklubben eller Slip fri af krogen.

Er dine udfordringer jobrelaterede lægger vi de systemiske opstillinger ind i et coachingforløb eller i en systemisk opstillingsklub der løber på hverdage.

 

Ring til mig

og lad os vende din situation – 50508280.