Hvis du stoler på dit immunforsvar, og ved at – og måske endda hvordan – det kan styrkes og svækkes, enten fordi du er uddannet til det eller fordi du har erfaringer med det, så virker det vanvittigt at immunforsvar og styrkelse heraf på intet tidspunkt har været på tale fra regeringens og myndighedernes side i løbet af de sidste 1 1/2 år med corona.

Det virker som en lavthængende frugt, der helt bliver overset.

Hvis du tilmed kender lidt til vira, mutationer og har lært om flokimmunitet, så virker det besynderligt at vacciner igen og igen fremhæves ikke kun som én løsning ud af flere, men som selve løsningen på corona.

Når vi så lægger oven i, at alle de fra myndighedernes side valgte restriktioner – mundbind, afstand, afspritning og isolation – er velkendte immun- og sundhedssvækkende faktorer, så er det svært at se logikken ift. at redde liv og styrke sundhed.

Og når vi også igen og igen på tv og i radio hører fremtrædende myndighedspersoner tale frygten i befolkningen op. Og frygt svækker som bekendt også immunforsvaret. ja så bliver det hele meget omvendt, suspekt og direkte vanvittigt.

Så en person der, kva uddannelse og erfaring, ved og ser disse ting, vil alt andet lige kandidere til det, vi kan kalde frihedsbevægelsen, modstandsbevægelsen eller – og dette hælder jeg nok selv til – ‘fornuftsbevægelsen’.

Når du så ydermere oplever at sideeffekterne af restriktionerne har vilde og forfærdelige sundhedsmæssige, psykiske, økonomiske og trivselsmæssige konsekvenser for helt almindelige mennesker; kræftsyge, gamle, unge, mænd, kvinder og børn. Effekter som var forudsigelige men som pludselig slet ikke bliver tillagt betydning.  Ja så stiger oplevelsen af syrrealisme og vanvid.

Og når du så – som kronen på værket – oplever et samfund, der går amok i testning af raske mennesker, med en test som opfinderen selv i en videnskabelig artikel, skriver er uegnet til denne type test. Og for et coronavirus, som ingen kan dokumentere nogensinde er blevet isoleret. Ja, så er der faktisk kun 3 konklusioner mulige:

  1. Myndighederne er blevet vanvittige,
  2. Myndighederne er inkompetente, hvilket i så fald er en massiv inkompetence, der når alle de 360 grader rundt, eller
  3. Myndighedernes hensigt er noget helt andet end det, de siger – og det vi tror.

Muligheden for en kombination af de 3 foreligger selvfølgelig også.

Er du i ovennævnte båd, oplever du temmelig sikkert regeringen og myndighederne som vanvittige. Er du ikke, kan du meget vel opleve myndighederne stik modsat – og mig som den vanvittige. Det er det, der er så finurligt i denne tid. Og her er det vigtigt at huske, at vi godt kan være venner selvom vi ser forskelligt på nogle ting. Vigtigst af alt er dog det, der binder os sammen.

Den vanvittige autoritet 

At bo i et land, hvor du oplever at myndighederne pludseligt er blevet vanvittige, på en måde, der både smadrer både økonomi, trivsel, sundhed og relationer, kan være meget voldsomt psykologisk.

Så voldsomt at du går i panik.

Ved panik vælges ubevidst en af de 3 velkendte stressresponses: kæmp, flygt eller frys. I valget af umiddelbar strategi har Enneagramtypen – personligheds undertypen – stor betydning.  I kamp-mode ser vi ofte folk på gaden demonstrerende, i konfrontationer med politiet eller med andre myndigheder på forskellige måder. I front for ‘kamp-gruppen’ finder vi mennesker med enneagramtype 8. I Flugt-mode ser vi i dem, der flygter eller flytter til udlandet fx Sverige og i frys-mode finder vi i mennesker, der intet foretager sig. Mennesker der går i baglås eller fokuserer på noget helt andet.

 

Aktivering af barndoms issues

Men ikke nok med det. En vanvittig autoritet kan også aktivere dine gamle barndoms issues med autoriteter. Især når autoriteten gør sig gældende på alle fronter i dit liv og dermed definerer dine vilkår, kan du let komme til at føle dig prisgivet, hjælpeløs og magtesløs. Følelser, der for mange mennesker er de aller sværeste følelser at deale med overhovedet.

Barndoms issues med autoriteter er ofte far-issues. Nogle gange er det mor, men oftest er det far, der spøger i forbindelse med autoriteter. Og far behøver ikke at have været ‘vanvittig’ på helt samme måde, men mange af os har oplevet far som fraværende, ukontaktbar, borte, voldelig, uinteresseret, svær at råbe op. eller simpelthen svær at opleve sig elsket af, respekteret af eller anerkendt af.

Aktiveres disse gamle traumer og issues gennem oplevelser i din nutid, genopleves de gamle følelser, der var dengang – med samme styrke som et barn oplever dem og set på med barnets øjne. Følelser som du indtil nu har lagt låg på, kommer nu frem og ‘tager dig’.

De gamle følelser forstærker de følelserne, der hører til situationen nu, og river dem ud af proportioner. Ofte uden at du opdager det selv. Vi er nemmelig selv blinde, når vi er i de gamle følelses vold. Blinde for os selv – og dermed afhængige af at andre eller andet siger til os, at der er noget, der er ude af proportioner.

Fysiske symptomer i stedet for følelser 

Men følelser mærkes ikke altid. Nogen gange får vi fysiske symptomer i stedet for at mærke vores følelser – og følelserne forbliver ubevidste.

 

Et eksempel: migræne

Det gjorde en kvinde, jeg kender. Igen og igen hen over de sidste 1-2 år fik hun migræne, og først, da hun fik lavet en online familietopstilling, fandt hun ud af at det havde med corona, hendes oplevelse af vanvittige autoriteter og hendes gamle fader issue at gøre. Hun fik problematikkerne helet det op i opstillingen og kunne mærke hvordan migrænen, den ubevidste vrede og hendes højspændte nervesystem gav slip og endeligt kunne slappe af.

Hun blev blid som et lam. Forbløffet var hun, for hun anede ikke, at hun havde gået med et aktiveret gammelt barndoms traume så længe.

Og sådan er det tit. Tit og ofte går vi rundt med aktiverede traumer og reagerer ekstraordinært pirreligt, vredt, irritabelt, krænket eller på anden måde følelsesmæssigt overdrevet på de ting, der sker i vores liv.  Især her under corona, hvor mange bliver pressede og ‘aktiverede’.

Og det gør vi pga. gamle traumer, som stikker deres hoved frem. Min oplevelse er, at designet i vores liv på et overordnet plan er således, for at vi kan opdage traumerne og hele dem. Så vi skridt for skridt bliver mere hele, nærværende og kærlige mennesker. For hver gang vi får helet et traume, bliver vi fri for de mange  ‘ekstra’ følelser. Så vi i stedet kan reagere adækvat i forhold til situationen, med hovedet i behold, neutralt og kærligt. 

 

Fra 3D til 5D

Når mange mennesker, der dyrker det spirituelle, i disse år snakker om, at vi mennesker skal gå fra 3D til 5D, så har det i min verden meget med at hele de traumer, der styrer og begrænser os, at gøre. At løfte vores bevidsthed kræver at vi kommer ud af traumematrixen og at de split den medfører inde i os bliver helede. For, først på den anden side af den heling, er vi i stand til at agere mere rent, kærligt og frugtbart for os selv, andre og helheden. Først derefter kan vi agere med afsæt af vores essentielle eller guddommelige side – og ikke i vores egodagsorden og vores enneagramtypes strategier og frygte. 

 

Frygten for at svigte frihedskampen

Mistede kvinden interessen for og kærligheden til frihedskampen i takt med hendes underliggende traume blev helet? Nej, slet ikke. Men det blev følelsesmæssigt neutralt og mere kærligt – både selvkærligt og kærligt ift andre – at deltage og bidrage med det, hun gjorde. Hun så det nu mindre som en kamp og mere som en vigtig sag, hun arbejdede for. Hendes valgmuligheder adfærds- og kommunikationsmæssigt steg. Og muligheden for at holde på den lange bane også. Hendes lidt indsvævrede fokus blev bredere, og hun kunne stadigvæk gøre det, hun gjorde, men nu med større kærlighed og neutralitet. Det var en stor lettelse for både hende selv og for hendes omgivelser.

 

Frihedsbevægelsen og far-issues

Efter mit arbejde med kvinden, er jeg kommet til at sprkulere  på om andre i friheds/fornuftsbevægelsen mon også har fået aktiveret deres ‘daddy-issues’, som følge af coronahåndteringen her til lands? Det skulle slet ikke undre mig! Eller deres mamma-issues, hvis mor var den med bukserne på derhjemme.

Og jeg tænker på, om resten også er lige så blinde for, hvad der er sket med dem, som min klient her, var? Og i så fald, om det har konsekvenser for frihedsarbejdet og for den enkelte traumeaktiverede frihedskæmper?

Det tror jeg, at det har.

 

Betydningen af et reaktiveret traume

Et reaktiveret traume har store konsekvenser for den der går rundt med det, da det dybest set er en kronisk stress tilstand. Og derfor en tilstand, der slider på både immunforsvar, generelt helbred og holdbarhed i kampen. Og det har konsekvenser for relationer og evne til at fokusere , kommunikere og agere.

 

Er du i tvivl?

Er du i tvivl om du har far-issues eller andre aktiverede traumer, og har du lyst til at give dig selv mere livskvalitet, ‘livsboost’ og bedre kort på hånden? Så kan du få lavet en familieopstilling online eller ved fysisk fremmøde. Med den kan du se, hvad der foregår under overfladen, hvor det stammer fra – og du kan hele sårene i dybden.

Og der findes også andre måder at gøre det på. Per Brændgaard skrev en bog om hans barndoms mørkeland, og kom styrket og mere tydeligt kærlig ud på den anden side. Om han også fik terapi ved siden af, ved jeg ikke. Men det, han gjorde, virkede.

Vælg den metode der passer til dig, men vælg en! Så du kan komme videre. Har du lyst til at finde ud af hvad familieopstillinger er, holder jeg indimellem introkurser, hvor du kan prøve det af. Du er velkommen.