Familieopstillinger

Familieopstillinger (efter Bert Hellinger) og andre typer systemiske opstillinger i klub, på kurser og individuelt

Læring, indsigt og udvikling

Brug udfordringer til udvikling og vækst

Familieopstillinger – når slægtens traumer er endt på dit bord 

Hvis du ikke føler, at du er værd at elske, ikke føler at du er ok eller ikke føler at du hører til, så er det jo ikke fordi, du får den følelse helt af dig selv! Med opstillinger ser vi din følelse i lyset af hele din families historie, og de traumer og begivenheder, som har fundet sted der, og vi finder den oprindelige episode, der har skabt  traumet bag den følelse, du oplever. Det betyder, at du med opstillingerne kan forløse, heale og sætte dig selv (og din familie) fri af af din slægts uforløste traumer, som du er symptombærer af. 

Betyder det, at man skal kende sin familiehistorie i detaljer for at deltage? Nej, det gør det overhovedet ikke. Du behøver slet ikke at vide noget, for metoden finder selv det relevante frem undervejs.  

Diagnoser, fysiske og psykiske problemer i familieopstillinger

Jeg har faciliteret mange hundrede opstillinger for klienter og kursister, og selv deltaget i mange opstillingskurser. Så jeg har samlet utrolig stor viden om den ‘parallelforskydningen’ af symptomer og problemer, der finder sted i systemer. Både fysiske og psykiske problemer kan have rod i familiesystemet – eller i tidligere liv (hvis du har den livsanskuelse).

Her nogle eksempler:

Depressive tendenser, dødsdrift eller træthed har ofte at gøre med uforløst sorg hos en anden person i familien. 

Ubegrundet vrede har ofte at gøre med en anden person i familien, som virkeligt har haft grund til at blive vred. 

ADHD kan skyldes en fortrængt person i familien, som den ADHD-ramte ubevidst forsøger at identificere sig med.

Ufrivillig barnløshed har ofte at gøre med en anden person i familien, som har mistet et barn (fx en abort) eller problemer med kærlighed. 

Overspisning kan have at gøre med en anden person i familien, der har været udsat for sult evt. hungersnød. 

Spiseforstyrrelser har ofte at gøre med forældrenes indbyrdes forhold og konflikt. Den unge/ barnet kan reagere med anorexi eller bulimi.

Angst har ofte rod i tidligere liv – personen med angst har simpelthen haft angstens rod med ind i dette liv. Det gjaldt også i min egen datters tilfælde, hvilket jeg fortæller mere om på temaaftenen ‘Mor var den første’.

Barn med angst – et eksempel

Med systemisk indsigt ved vi at symptomet og årsagen ligger forskellige steder i systemet.
Så drejer det sig om et barn med angst ved vi, at angstens oprindelse ikke er i barnet – men et andet sted i systemet. Dette er radikalt anderledes end andre tilgange til behandling af børn med angst, børn med andre problemer og med diagnoser. Så, drejer opgaven sig om at slukke angsten og aflaste barnet undersøger vi hele familiesystemet (nærmeste familie, bedsteforældre og slægt) for at finde roden til det problem, barnet er symptombærer af. Barnet deltager overhovedet ikke, men det gør en af eller begge forældrene. Familieopstillinger sætter os i stand til at trække problemet op med rod, så det ikke vender tilbage. I min egen datters helbredelse for angst indgik familieopstillinger – hun blev rask på 4 måneder.

Familieopstillinger starter hvor andre stopper

Familieoptillinger er en af tidens stærkeste metoder. Den starter hvor andre metoder slutter nemlig med at se problemet i en systemisk og helheds sammenhængen. Problemer går i arv og dem, der kommer bagefter ‘overtager’, og bliver ‘bærer’ af dem – både i familier og i organisationer. Opstillingerne er effektive til at sætte os fri af vores forældres, bedsteforældres og slægts traumer.

Men traumer opstår også i business – fx ved en fyring eller tab af en stor kunde. De løses med systemiske opstillinger eller organisations opstillinger. Bedst kendt er familieopstillinger, men vi vil også bruge strukturelle opstillinger, indsigts-, blind-, silent – og organisationsopstillinger på Mosaics kurser.

Lørdagsboost med opstillinger og familieopstillinger

Hvad er familieopstillinger?

Familieopstillinger og andre systemiske opstillinger er udviklingsmetoder, der i stedet for kun at kigge på den person, der står med problemet, også kigger på hele systemet, som personen er en del af – fx familien eller organisationen. Det gør metoden til en af tidens stærkeste.

Hvis fisken i akvariet bliver syg, vil du så nøjes med at undersøge selve fisken? Nej, vel. Det er ret oplagt også at undersøge akvarievandet fisken svømmer i – som kilde til problemet. Vandet er fiskens system – fiskens trivsel og sundhed er afhængig af vandets kvalitet. Metaforisk set sætter opstillingerne os i stand til at undersøge og helbrede vandet, så fisken slipper af med symptomet permanent.

Familieopstillinger er en systemisk metode

Familieopstillinger, organisationsopstillinger og andre typer opstillinger er systemiske metoder og altså metoder, der ser tingenene (problemerne) i de sammenhænge/ systemer de indgår i. Metodens styrke er:

1. viden om systemernes påvirkning af os, der indgår i dem,

2. den unikke måde hvorpå den sætter os i stand til at finde ud af præcist hvor i systemet (familien/ slægten/ organisationen) problemet har sin oprindelse, samt

3. den effektive og dybt forløsende måde metoden heler og forløser det oprindelige traume, så det slipper hele vejen gennem systemet (slægten/ organisationen) og alle sættes fri.

Systemiske opstillinger skaber blivende forandringer 

Med opstillinger skaber vi blivende forandringer, og løser problemerne, så de ikke kommer tilbage – sådan helt praktisk. Fra dette arbejde ved vi, at det på ingen måde er muligt at ændre dybe mønstre ved blot at tale om dem, få psykologisk viden om dem og om hvor de kommer fra – eller ved at ønske dem væk. Forandringer skal ned i kroppen og forbindes med en følelsesmæssig oplevelse, flettes ind i kropslige positive sansninger og udløse de neurologisk set vigtige signalstof-responser. Det er det opstillinger gør for os.

Metoden påvirker med sin mindfulde og fænomenologuske tilgang og de kropslige og følelsesmæssige oplevelser i hjernen til et positivt, glædesfyldt og visionært fokus. Ved at få det ned i kroppen og fastholde et sansende og følende fokus, begynder vi automatisk at identificere os med en højere vision for livet – vi kommer ind i essensen.

 

Det andre siger om opstillinger:

Metoden er virkeligt genial. Man får erkendelser og forløsninger gennem en blanding af coaching, clairvoyance og healing på samme tid. Med Lene som facilitator er man sikker på, at det er trygt og sker med hjertet først. Hun er utrolig kompetent på så mange planer. Jeg er imponeret over så præcist metoden kan finde den viden, der er gemt et sted i systemet – et sted hvor jeg aldrig selv ville have fundet på at lede. Det skal prøves!

Kristine Østergård

Energipsykoterapeut, 'Pyt med Perfekt'

Indsigtsopstillinger et fantastisk værktøj til at få styr på emnet (eller problemet) i en fart. På ganske kort tid får du et overblik, som du aldrig ellers ville få. Bagefter skal man så hjem og integrere den nye viden – det var absolut en WOW oplevelse.

Helle S Holt

Assistent, If

Why Constellations? While difficult to explain, this work is self-authenticating to those who have experienced it. Systemic Constellation work allows the hidden dynamics in the family (or other) system to be seen in a safe, efficient way. For those who have hidden trauma, difficult legacies, or are struggling with other issues that just don’t seem to resolve, this work can be most remarkable! Recognizing and honoring hidden aspects of the family transmission enlivens our deepest flow, allowing blind love to become conscious love. For many who have experienced deep awakenings, but have had difficulty embodying awareness, this work can be profound..

Tom Bryson

Psyoterapeut og opstillingslærer

Familieopstillinger er blide, effektfulde og sociale

Med opstillingsmetoden arbejder vi for og med hinanden, hvilket gør metoden blid, nænsomt og utroligt effektfuldt for dig som kursist. Ja, nogle kalder metoden kærlig.
Opstillinger vil skaffe dig viden og healing på et langt dybere plan end individuelle metoder er i stand til, fordi de andre kursister ‘der arbejder for dig i din opstilling’ ikke har netop dine blinde vinkler. Derfor kan de komme meget tættere på sandheden om din problematik, end du selv kan. Det gør arbejdet utroligt stærkt, effektivt og spændende. 
Jeg, Lene Eriksen, har faciliteret mange hundrede opstillinger for kursister og selv fået lavet 30-50 opstillinger på mine egne issues – og jeg overraskes til stadighed over at det hver eneste opstilling er ny, spændende og kreativ. Ikke 2 opstillinger har været ens.

Lene Eriksen; facilitator af systemiske opstillinger

Mosaics opstillingsfacilitator er mig, Lene Eriksen. Jeg har i dag faciliteret flere hundrede opsstillinger af forskellig art
for andre og arbejdet med opstillinger siden 2008. Jeg har gennemført en 2 årig uddannelse til familie og organisationsopstiller og er blevet undervist af nogle af de førende internationale kræfter på området: læge og psykoanalytiker Albrect Mahr (Tyskland), Ph.D i psykologi Dr. Ursula Frannke (Tyskland), trainer and personal coach Tom Bryson (Canada) og psykoterapeut Liv Dhanyo (Danmark).

Efterfølgende har jeg stået for et utal af træningsforløb med opstillingskollegaer, og igangsat virksomhedsudviklings-gruppen Op-Virk, der via organisationsopstillinger udvikler små selvstændige virksomheder.

Hørte du min podcast om familieopstillinger?

Her intervieves jeg i en soultalk-samtale med psykolog Kisser Paludan. Det drejer sig om, hvordan vi i dag har en metode, der sætter os i stand til at heale os selv og vores familie generationer tilbage.

Vi behandler også spørgsmålet om, hvordan børn kan påtage sig de problemer eller traumer, deres forældre ikke selv er i stand til at bearbejde eller deale med følelsesmæssigt.  

Mark Wolynn er en amerikansk familieopstillings facilitator, der har genvundet sit syn gennem opstillingsarbejdet. Podcastet er godt at høre i forlængelse af mit eget podcast. Lyt til podcastet her.

Familieopstillinger er metoden, der SKAL prøves

Familieopstillinger og andre typer opstillinger er det sidste nye skud på stammen indenfor korttidsterapi og højeffektive problemløsnings- og udviklingsværktøjer. Metoden er blid, respektfuld og forløsende på et meget dybt plan. Én enkelt opstilling kan kan gøre det ud for mere end 20 terapisessioner. Metoden er anderledes og skal prøves! 

Systemiske opstillinger sætter os i stand til at løse problemerne permanent. De åbner vejen for store indsigter, dybe forløsninger og rørende forsoninger, og opleves lærerige, dybe og magiske. De giver adgang til et dybere niveau af sandhed, hvilket både kan være overraskende men også dybt tilfredsstillende. 

Vil du gøre noget godt for dig selv, dit barn og dine nære – så forlang at få mere at vide! Er du nysgerrig så deltag på en temaaften og bliv klogere.

Er du klar til at gå ombord, så kom med på et Slip Fri af Krogen kursus, og begynd dit eget spændende forandringsarbejde – eller er du klar til virkeligt at investere i dit og dine næres liv og trivsel, så er Livsboost, det seriøse udviklingsforløb med 6 workshops.

Opstillingsarbejde er noget af det mest kærlige, du kan gøre for dig selv og dine nære.  

Aktuelle kurser

Få inspiration

- og hold dig opdateret fra Lene Eriksen • Mosaic

Du er nu tilmeldt!