Parterapi under corona

“In a true partnership, both partners view it as their responsibility to ensure the other’s emotional well-being.”
– Imago terapi

Mens nogle i foråret sådan lidt “Hø, hø”-agtigt hævdede, at vi, på grund af “romantisk” lockdown i 2020, nok ville få babyboom i 2021, ser vi nu lige modsat, at mange par faktisk har store udfordringer. 

Corona med lockdown, hjemmearbejdspladser og hjemmeskoling slider og frustrationerne bygger sig op. Især da adgangen til vores “copingstrategier” – det vi kan gøre for at slippe fri at frustrationerne og irritationer fx fitnesscentre, yoga, restaurationsbesøg og se venner – også er begrænset eller helt lukket ned. Det gør at mange par er pressede og at deres personlige mønstre kører derudaf.

Det er ikke altid smukt.

Derfor søger de nu parterapi eller coaching, hvilket også kan foregå online (1).

Corona-skabte problemer

Når vi mest er hjemme og adgangen til venner og kollegaer er begrænset, vender vi os mod partneren for at få opfyldt flere behov og ønsker. Partneren, som måske ikke slår 100% til på alle områder. Det var jo derfor du gik til venner og kollegaer i første omgang. Men ubevidst kan vi komme til at stille flere krav – som vi frustreres og irriteres over ikke bliver opfyldt. Vores stressmønstre aktiveres.

Mange bruger fitnesscentre til at brænde energi, frustrationer og negative følelser af, inden de kommer hjem til familien. Nu er de lukkede, og så tages mere stress med ind til partner og børn. Andre redder en dårlig dag med en ‘parforholdsplejende’ tur på restaurant, hvilket jo heller ikke er muligt nu. Det betyde alt sammen at vores vante løsninger og strategier udfordres. 

Måske er der udfordringerne med økonomi og job. En af jer – eller I begge – arbejder måske i et af de selvstændige erhverv, der er ramt af nedlukningerne. Og endelig kan forskellig holdning til hele coronasituationen kaste brænde på bålet. Ikke alle tror jo på den officielle corona historie – de såkaldte ‘fakta-nørder’ har en helt anden udlægning. At bo i hvert sit cocona narrativ som par, kan bestemt udfordre parforholdet, da der er meget frygt og måske traumer – på spil. Du kan læse mere om Corona og Traumer her.

 

Den største hurdle i parterapi – og et bud på en løsning

Jeg har lagt mærke til at den største hurdle i parterapi er selve det, at komme afsted til en terapeut. Meget sjældent er begge enige om, at tiden er inde til det. Som regel er den ene klar, før den anden. Og så kommer I ikke afsted. Eller det kan være at han/ hun lader sig overtale og går med for husfredens skyld. Men hvis motivationen ikke er der, vil den uinteresserede part meget let kunne forfalde til at modarbejde parterapien – bevidst eller ubevidst. Der er jo det ved terapi, coaching og personlig udvikling i det hele taget, at det er din egen motivation og nysgerrighed, der driver værket. Det er dig selv, der skal forbinde punkterne.

Derfor anbefaler jeg, at du selv går i gang, hvis din partner ikke kan se ideen eller ikke tror på effekten. Hun/han kan jo så støde til senere, når du har noget mere konkret at fortælle og vise i handling. Parterapi, i hvert tilfælde når jeg er terapeuten, drejer sig alligevel om din egen personlige udvikling – 80% af vejen.

Parterapi på flere måder

Min egen vej ind i parterapi, har været som psykoterapeut for barnløse par. Barnløshed er – på samme måde som corona – også en omstændighed, der virkeligt presser par, og til en grad hvor mange faktisk går fra hinanden. Stort set alle mine værktøjer og metoder drejer sig om relationer, så jeg bruger det, der passer til den enkelte og til parrets udfordringer, ønsker og værdier. 

Nogle gange kender den ene eller begge til en særlig metode eller værktøj fx Enneagrammet, og vil gerne bruge det som udgangspunkt. Her er et par eksempler:

 

Enneagrammet i parterapi

Jeg får mange henvendelser om parterapi med afsæt i Enneagrammet, som jeg har arbejdet med og undervist i siden 2002. Enneagrammet er genialt til parterapi, fordi det giver stor forståelse både for dig selv, din partner og dine eventuelle børn – og for jeres reaktioner på hinanden. Enneagrammet beskriver 9 måder at være i verdenen på – 9 personlighedstyper – og det er et værktøj der er sammensat og udviklet over flere hundrede år med bidrag fra både psykologi, religion, spiritualitet, biologi, ledelse, kommunikation og psykiatri. Så det er i dag et meget universelt og præcist værktøj med stort relationelt potentiale.  

Når vi presses – som fx under corona – kommer vores vores reaktioner, ufleksible mønstre og strategier tydeligt frem. De er for 95% vedkommende identiske med vores Enneagramtypes mønstre, så her er kendskab til Enneagrammet genialt. Læs videre i mit blogindlæg om Enneagrammet og vrede her.

Vores måder at håndtere stress, konflikter og følelsesmæssigt pres på, er sjældent bevidste handlinger, men med et værktøj som Enneagrammet, kan vi få hjælp til selvindsigt og erkendelser, der hjælper os til at se hvordan vi påvirker dem omkring os, og selv er med til at skabe de situationer der opstår. Enneagrammet har reddet mange par og venskaber – og har gjort opvæksten lettere for mange børn.

Som coach og psykoterapeut bruger jeg altid Enneagrammet – enten eksplicit eller som baggrundsviden og retningsgiver for den gunstige personlige udviklingsvej mod mere essens og mindre mønster.

Familieopstilling i parterapi

Familieopstillinger hjælper os med at se bagom, se sammenhænge og finde de egentlige årsager. Og med at skabe blivende forandringer. For både tidligere kærester, tidligere familieforhold, søskende og forældre kan være årsagen til de problemer, du oplever i dit parforhold nu – uden at du kan se hvordan. Og sammenbragte familie og regnbuefamilier har helt særlige udfordrende vilkår, som vi også kan afdække og sætte på plads med familieopstillinger.

Når vi presses – som fx under corona – kommer reaktioner, ufleksible mønstre og strategier tydeligt frem. Vil vi forandre dem på en blivende måde, er familieopstillinger et stærkt værktøj.   

Kommunikationsværktøjer (NLP) i parterapien

Men nogen gange skal der bare konkret viden om kommunikation til. Hvis ikke I ved det allerede, kan få præcise værktøjer hjælpe meget. Kommunikation er ofte et område hvor problemerne ses meget tydeligt. Mange ønsker egentlig bare hjælp til at bevare en god kommunikation – og undgå at tænde hinanden af og gøre hinanden kede af det – når de kommer. For at gøre det hurtigt og nemmere for par at komme i gang, har jeg beskrevet en af mine yndlingsmetoder til hvordan I både kan sige det, I har på hjerte og sætte sunde grænser (også på områder, der er følsomme og penible), og gøre det uden at såre den anden. Bogen hedder “Sig din mening så du bliver hørt”. I den gennemgår jeg et let men genialt kommunikationsværktøj, teori, træningsprogram og cases fra både privat og arbejdsliv. Den er i mange tilfælde en øjenåbner og værktøjet let at bruge. Læs mere om den her – (og vil du læse et uddrag kan du også gøre det her – oppe til venstre).

Jeg håber du blev inspireret og fandt noget, du kan bruge. 

 

Ring eller skriv hvis du vil vende noget med mig!

Alt det bedste, 

Lene

Kilder:

(1) https://www.dr.dk/nyheder/regionale/syd/flere-par-gaar-i-terapi-under-corona-3-gode-raad-til-styrke-dit-parforhold